Immediat - protese samme dag!

En immediatprotese er en protese der indsættes i munden direkte efter tandudtrækningen. Tidligere skulle der gå ca. 3 måneder, inden der kunne tages aftryk til de nye proteser.

En Immediatprotese som isættes lige efter tandudtrækning, således man er fri for at gå uden tænder! Tilmed fungere denne som ”plaster på såret”.Og skal efter 3-6 måneder rebaseres som er en underforing. Senere kan det evt. blive nødvendigt med en ny.

Download Brochure om Immediatprotese - KLIK HER!